Kierownik budowy Wrocław

Posiadam sporą wiedzę i doświadczenie jako kierownik budowy. Gwarantuję Państwu działanie zgodne z Prawem Budowlanym, które zostało określone Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku. Jako kierownik budowy sprawuję nadzór nad budową domów, magazynów oraz budynków usługowych.

Prowadzę skrupulatnie dokumentację budowy wraz z uzupełnieniem wpisów w dzienniku budowy, dlatego współpraca z Wro Team Construction to czysta przyjemność.

Inspektor nadzoru budowlanego Wrocław

Jako inspektor nadzoru budowlanego uczestniczę w procesie budowy sprawując nadzór nad osobami zajmującymi się budową, jak kierownik budowy oraz firmy budowlane. Do moich obowiązków należy rzetelne sprawdzenie użytych materiałów oraz jakość wykonanych usług na rzecz właściciela inwestycji

Nadzór budowlany Wrocław i okolice

Dziennik budowy

Empty section. Edit page to add content here.

Kontrola BHP

Empty section. Edit page to add content here.