Obsługa Inwestycji

Doradztwo techniczne
Kosztorysowanie
Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
Kontrola kosztów i harmonogramu prac
Wybór wykonawcy, negocjacje cen i warunków
Reprezentowanie Inwestora we wszelkich instytucjach