PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych oraz sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

PRZEGLĄDY OKRESOWE W LOKALACH

Przeglądy te obejmują m.in. instalacje, które stanowią część składową lokali i wychodzą poza zakres pojęcia nieruchomości wspólnej,  jednak mimo, że wydawałoby się, że zakres zdolności prawnej  wspólnoty mieszkaniowej tam gdzie jest cudza własność się kończy – tak nie jest.  Prawo budowlane obliguje wspólnotę do przeprowadzenia kontroli okresowych również i tych części obiektu –  w konsekwencji,  właściciele lub użytkownicy lokali zobowiązani są do ich udostępnienia.   

Construction Management

Kitchens Renovation

Sriracha cardigan flannel hoodie, distillery biodiesel pour-over irony keytar master cleanse bespoke Shoreditch. Kitsch keytar brunch, single-origin coffee Etsy hashtag vegan hella Shoreditch deep v Blue Bottle photo booth migas whatever.

Bathrooms Renovation

Sriracha cardigan flannel hoodie, distillery biodiesel pour-over irony keytar master cleanse bespoke Shoreditch. Kitsch keytar brunch, single-origin coffee Etsy hashtag vegan hella Shoreditch deep v Blue Bottle photo booth migas whatever.

Tiling

Sriracha cardigan flannel hoodie, distillery biodiesel pour-over irony keytar master cleanse bespoke Shoreditch. Kitsch keytar brunch, single-origin coffee Etsy hashtag vegan hella Shoreditch deep v Blue Bottle photo booth migas whatever.

Floor Finishes

Sriracha cardigan flannel hoodie, distillery biodiesel pour-over irony keytar master cleanse bespoke Shoreditch. Kitsch keytar brunch, single-origin coffee Etsy hashtag vegan hella Shoreditch deep v Blue Bottle photo booth migas whatever.